Free Classifieds at USAOnlineClassifieds.com - View Item Content by ID 642611

USAOnlineClassifieds > Business Opportunities > Other Business Ads > Item ID 642611

Item ID 642611 in Category: Business Opportunities - Other Business Ads

Cannot view this item. It could be pending, expired or deleted.
Below item is randomly selected from the same category and may have similar content.

Næringseiendom


Oslo Forvaltning Teknisk Forvaltning, Prosjektledelse,Næringseiendom,Boligsameier, Budsjettering, Rapportering, Vedlikehold, Internkontroll, Elektro, Brann, VVS, Energiledelse, HMS, Håndverker. Oslo Forvaltning er et forvaltningsselskap som leverer teknisk forvaltning og prosjektledelse til alle typer næringseiendom og boligsameier. Våre leveranser er skreddersydd etter kundens ønske og behov. Med et sterkt fokus på HMS og kompetanse kan vi garanter at den faglige kvaliteten er høy i leveransen. Etter mange år i bransjen har vi opparbeidet oss solid erfaring innenfor teknisk forvaltning. Vi vet at eiendommene vi representerer er av store verdier, og at en veldreven drift danner grunnlag for verdiøkning både ved utleie og salg.Target State: All States
Target City : All Cities
Last Update : Jul 05, 2020 7:48 AM
Number of Views: 2
Item  Owner  : osloforvaltning
Contact Email: (None)
Contact Phone: (None)

Friendly reminder: Click here to read some tips.
USAOnlineClassifieds > Business Opportunities > Other Business Ads > Item ID 642611
 © 2020 USAOnlineClassifieds.com
2020-07-05 (0.108 sec)